COMEDOR XUNTA

classic Clásica list Lista threaded En Árbol
30 mensajes Opciones
12
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

COMEDOR XUNTA

O dito, para ir adiantado o debate, aclarar o que sexa preciso e mirar de contestar ás preguntas que se vos vaian ocurrindo.
En principio, referencia á lexislación vixente sobre comedores. O último decreto: http://goo.gl/7ZJivb
E un anaco da instrucción da secretaría xeral técnica para este curso no que estamos:

2.3 Número de prazas de comedor autorizadas
O número de prazas de comedor a ter en conta para facer a selección provisional de comensais será o autorizado para cada centro no anexo VII da presente Instrución. Nese número máximo entenderanse incluídas as prazas de cobertura obrigatoria (director/a, e, no seu caso, persoal colaborador do centro e coidadores).

2.5 Selección e admisión de usuarios
Durante os meses de xuño e xullo do ano en curso os centros reunirán e ordenarán as solicitudes de comedor correspondentes ao alumnado escolarizado no curso 2013-2014, de xeito que, de existir máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e rebaremará a totalidade das ditas solicitudes, avaliándoas como novas, de acordo coa seguinte orde de preferencia:
1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.
Neste senso, enténdese que isto ocorre cando no curso 2012-2013 a admisión se produciu ao existir, unha vez aplicados os criterios de preferencia, prazas vacantes dentro do número máximo de prazas autorizadas, circunstancia que non se produce para o vindeiro curso 2013-2014, por existir aspirantes preferentes.
2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución 3/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2013-2014.
3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.
4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.
5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.
6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.
7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de atención e apoio ao alumnado.
As listas provisionais de admitidos ao comedor escolar elaboradas polo Consello Escolar exporanse nos taboleiros de anuncios dos centros, abríndose de seguido un prazo non inferior a 5 días para presentación de alegacións.
Eva Fernández Lavandeira Eva Fernández Lavandeira
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Hola. Yo no soy partidaria de que el servicio del comedor pase a manos de la consellería quiero que siga estando en manos  del ANPA. Creo que yo no voy a poder asistir a la asamblea por problemas con el horario de trabajo pero quería saber si hay alguna manera de dejar mi voto, o en manos de la dirección de ANPA o de alguno de los monitores del comedor para que os lo den y podais contar con él. Un saludo y gracias.
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Os Estatutos non contemplan a delegación de voto. Pero tende en conta que ás 19:00 hs, en primeira convocatoria vai ser difícil que haxa quorum, e teremos que agardar á segunda, ás 19:30 hs para iniciala. E despois ler a acta da anterior, e logo digo eu que algo haberá que debater, ou xa o temos tan claro...?  Pois xa estaremos falando das 20:30 ou igual ás 21 para a votación.
En calquera caso, e para que os demáis podamos ir xa tendo en conta distintos puntos de vista, apetéceche argumentar o porque do teu non?
Saúdos,
Heriberto
Eva Fernández Lavandeira Eva Fernández Lavandeira
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Primero porque no me convence nada la idea de que sea comida de catering, supongo que todos hemos oído por amigos o familiares lo malos que son todos, no conozco a nadie que esté contento con este servicio. Y el tener que arriesgarnos a perder el resto de los servicios no me apetece, además mi hijo es uno de los que más lo usan, contar que entra a las 7:15 de la mañana y antes de las 5:30 no lo voy a buscar, y el precio que pago está genial y eso no va a suceder si se hace cargo la consellería en el caso de que se hiciera cargo de todo. Además que me olvidaba el precio del comedor se nos va a multiplicar mínimo por dos. Y contar la gente que está cuidando de nuestros hijos va a perder sus puestos de trabajo y las verdad que estoy muy contenta con todos ellos y mi hijo está encantado. Así que no le encuentro ninguna ventaja la verdad sea dicha jajjaja.
Mi problema para acudir este mes es que estamos hasta arriba de trabajo y estoy teniendo que hacer horas o incluso tenemos cambios de horarios para ir en turno de tarde por eso era la pregunta pero a ver si tengo suerte y puedo ir porque me gustaría votar y por lo que veis mi voto está clarísimo jajjaja.
Rubén Rubén
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Buenas, completamente de acuerdo con Eva.
Yo creo que la principal razon es como trata el Decreto 132/2013 el servicio de comedor, en la pagina 32797 del enlace que dejo Heriberto en el primer mensaje, lo define textualmente como " o comedor como un recurso educativo de CARACTER COMPLEMENTARIO". Yo lo entiendo como que se puede dar el caso que en un determinado momento, la conselleria puede determinar que no es obligatorio/necesario mantener el comedor por equis razones y no tendriamos garantizado el servicio, ya que no podriamos volver a pedir la gestion.

La segunda razon es que el mismo decreto habla de "mellorar a prestacion actual do servixzo", en nuestro caso no seria mejora, ya que el decreto solo contempla el comedor y los tiempos libres antes y despues,  por lo que perderiamos madrugadores, cambiadores, etc... y como bien se dijo, sin los recursos que nos proporciona el comedor, los demas servicios podrian ser inviables economicamente.
Creo que el principal inconveniente que teniamos es la gestion por parte de la XD de las cuentas, etc.... y en la ultima asamblea ya hemos subsanado el tema con la aprobacion de la contratacion de la gestion administrativa de los servicios.

Creo que es un tema bastante importante, ya que si se lo cediesemos a la conselleria, estimo que podria peligrar considerablemente la conciliacion familiar que tenemos actualmente gracias a la gestion por parte del ANPA de los servicios.
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Eva Fernández Lavandeira
Empezando polo que di Eva. A maior probabilidade é que o servizo fora de catering. Como podería seguir sendo de cociña coa Xunta? Pois a cousa é así. Fan un concurso público por lotes. Nun lote este comedor grande e varios pequenos, por simplificar. Se para ese lote houbera unha empresa que ofrecera facer a comida na cociña neste comedor dentro do baremo económico, e tamén respondera ao resto das condicións do concurso, pois podería chegar a ser así. Pensamos que na Asemblea poidan estar os representantes das dúas empresas que agora nos prestan o servizo. Pois eles mesmos vos poderán dicir se pensan que é posible. E por outra parte, hai un lote de comedores escolares que se serven con catering (liña fría ou quente) e non só non están desnutridos os usuarios, nin diminuíron radicalmente en cantidade, senón que incluso algúns están moi satisfeitos co produto final. Que si, non é o mesmo que facer a comida na casa, uiiss, perdón, na cociña, pero non é o fin do mundo.

Insistimos. A Consellería en ningún caso se fará cargo do resto dos servizos. Só o xantar. Pero poida que haxa algún outro organismo público que si o considere.... Ou poderíamos seguir facéndoo nós. Xa veremos a que custe. A este respecto, á pregunta de se poderíamos seguir empregando as instalacións para outras cousas a resposta na reunión foi que si, co acordo do Consello e sempre e cando non foran coincidentes no tempo nin na prestación.

Prezos. Non entendo porque dis o da duplicación de custes. O prezo máximo diario que pagarías polo xantar nun comedor Xunta hoxe serían 4,50 euros. Máximo de 81 mensual senón vin mal o cadro. Diario menor que o noso actual. E segundo din, e non teñen porque faltar á verdade, o 78% dos usuarios dos seus comedores non pagan nada ou pagan 1 euro diario. Se queredes saber o que cada un de vos teriades que pagar, pois sumade as casillas da declaración tal é como aparecen na información complementaria no blogue, dividide entre o número de membros da familia e mirade en que grupo estades.

Sobre o do persoal, que xa están e seguirán estando informados puntualmente de como está o tema, compartimos o que dis. Salvo pola mesma posibilidade do concurso público, todos os contratos actuais coas empresas quedarían suspendidos ou habería que liquidalos. Nós non temos ningunha dificultade con isto. Pero podería ser que houbera subrogación de persoal por parte da empresa concesionaria se así o considerase e atendendo ás condicións dos convenios colectivos. Isto poida que algún experto sindical que temos na Asociación o puidera explicar en máis detalle. Se eu fora unha empresa nova, non o dubidaría un instante. Teñen a capacitación para facer o traballo, máis do que lles sería esixible legalmente, e sobre todo teñen o know how ese que din os ianquis para este entorno operativo.

Aparte de Asembleas e Xuntas. Se mo permites, unha reflexión. Alégrome de que o pequeno se sinta a gusto no cole e nos servizos. Pero non podo evitar pensar no mundo este que temos que din tan avanzado no que un pai ou unha nai ten que deixar aos seus fillos ou fillas en mans alleas durante 10 ou 12 horas nun día laborable. As veces estamos pasando as remesas ao programa bancario e asustámonos de algún importe polo que supón a este respecto. Nenas e nenos que viven no colexio, non na familia. Para cando unha verdadeira conciliación da vida familiar e laboral?

Saúdos,
Heriberto
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Rubén
Ten senso o do carácter complementario? Aceptemos que a parte fundamental da institución do ensino público é o proceso de educación na súa concepción profesional. O central é o proceso de formación. Pois podería entenderse que o resto é complementario. De feito quen tivo a parte principal da exposición na reunión do 20 no MUPEGA foi a responsable da subdirección xeral de recursos educativos complementarios. Este é o departamento da Consellería que leva a xestión dos comedores. Por certo teñen unha páxina para facer os cálculos do tema renda do que falaba na resposta a Eva: https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

Foi á subdirectora a quen lle preguntamos con que criterio podería a Consellería pechar un comedor asumido. Como para outras cuestións a resposta non foi exactamente clara, supoñemos que porque as cousas poden cambiar a golpe de orde, pero a conclusión é que só no caso de que non houbera usuarios. Tal como así foi o que pasou aquí twelve years ago, máis ou menos. En ese caso, si poderíamos volver a facer o que xa fixemos. Salvo cambios radicais na normativa. O que non podemos é ceder a xestión e volver a reclamala mentres a Consellería o siga xestionando.

Si que bota para atrás, o da posibilidade de perder o servizo. Pero supoño que o que máis e o que menos terá na cachola a pregunta de porque agora a Xunta decide asumir os comedores xestionados por Anpas. Cando nun principio todo foron dificultades para poñelo en marcha, e falo do noso caso particular. Ou cando se reducen prazas nos de xestión propia, ou se pechan cociñas, ou mesmo se establecen parámetros de copago. Unha pista. Todos os asumidos pasarán a xestión indirecta, a través de contratos con empresas por concurso públicos e non a xestión directa, con persoal propio. Asumen servizos que saben que teñen viabilidade económica, como pouco, grazas ao que as Anpas traballamos por eles.

A argumentación é liberar ás Anpas de complicacións. Grazas meus. Claro que quixeramos. Mesmo o temos dito repetidamente: quen debera facerse cargo de todos todos todos estes servizos, por defecto, son as administracións públicas. Están para iso, entre outras cousas. E calquera que sexa a denominación, non poden ter a consideración de secundarios os servizos que permitan mellorar a organización dos centros, facilitar a conciliación das familias, contribuír a ter ambientes educativos máis serenos e máis participativos, darlle utilidade aos medios e instalacións dispoñibles,.... e non deben ser de pago nin de repago nin de copago, ningún deles. Para financiar todo, xa están esas casillas da declaración da renda. Libros, material escolar, transporte, madrugadores, xantar, actividades extra-escolares, como a calefacción, a electricidade, as reparacións, os equipamentos, os salarios dos mestres, as remuneracións do persoal de limpeza,...

O que si está claro, e tamén llo dixemos así aos responsables na reunión, é que nós estamos moi por diante do que a Consellería nos ofrece en canto á prestación de servizos. Coido que na última Asemblea algo comentamos sobre isto. E o outro día alguén na cidade está que imos absorber dentro de pouco lle fixo mención a unha nai de usuario da sorte que tiña de vivir en Arteixo e ir a este colexio, en alusión directa ao nivel de prestación de servizos dos que dispoñía para conciliar co seu traballo.

So unha puntualización. Moi simplificada. O que permite ter varios servizos funcionando é optimizar os recursos. Repartir os custes fixos, sobre todo do persoal, e ter a flexibilidade para responder ás necesidades que xurdan cuasi en tempo real. Imaxinade que houbera dúas empresas distintas contratadas, unha para o servizo de madrugadores e almorzo e outra para o de xantar. Para ambos os importes repercutidos subirían. Non só para o de madrugadores. O servizo de comedor non financia o resto dos servizos. Todos xuntos contribúen a que todos sexan un pouco máis económicos.

Anda que, xa podía abreviar.....
Saúdos,
Heriberto
Mary Mary
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
Hola, Heriberto ya sabe mi opinion, yo voto no. No a kedarme sin cocina sin los profesionales q mi hijo conoce, sin el resto de servicios; tampoco me gusta k la Xunta no sea clara no de toda la info y si kiera una respuest en breve. Antes d firmar leer la letra pequeña y ellos no dan ni letra grande ni pequeña. Espero k tengams en cuenta a la hora de votar la idea de comedor ahora si trabajas puedes llevarlo con la Xunta va ser q no.
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Para o da premura, que tamén houbo quen o comentou na reunión, ofreceron unha xustificación. Teñen que facer o concurso público para a concesión, darlle a publicidade pertinente e que este todo preparado para o momento do inicio do proceso de admisión alo por xuño. Claro que ben puideron organizarse para chamarnos antes. Nos podemos aducir que aínda non temos administrativo para explicar atrasar algunhas cousas, pero en San Caetano non faltarán digo eu....

E si nos deron un lote de información, para mostra os documentos que xa vos compartimos a todos. Aparte de que todo o que é xestión pública está sometido ás normativas que se publican nos diarios oficiais, aos que calquera pode acceder. Só que non responderon con concrección ao que nós precisabamos saber especificamente: cantas prazas e cal será o criterio de admisión. Ben a algunha cousa máis tampouco, pero menos importante. Pero si o fixeron con claridade para outras cousas.

O de que non vas poder levar as nenas e nenos se traballas e o comedor é da Xunta, nego a maior. En principio o curso que ven seguro. E despois, poderiás, en outras condicións distintas ás que podes agora, salvo que non teñas a necesidade baremada en función da prelación que eles definen (ver punto 2.5 da primeira entrada) coas posibles variacións que dis que queren facer para os próximos cursos. Igual poñen de 2º o dos horarios laborais....

Evidentemente habería cambios sustanciais en toda a concepción do servizo, pero non necesariamente para peor. E a Anpa no seu caso, estaría igualmente encima de que todo funcionara coa corrección precisa, tirando das orellas a quen fora preciso. Non pensedes en librar de todo. Tamén facendo de engraxadores para a normal resistencia aos cambios.

Saúdos,
Arrow,
digo,
Heriberto
Iván MG Iván MG
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
Boas:

Só unha cousiña máis a engadir ao que se vén dicindo por aquí.

No decreto da Xunta fálase da posibilidade de domiciliar os pagos "a partir da comunicación efectuada pola consellería competente no eido educativo, confirmando a implantación do sistema que o posibilite", pero actualmente este "sistema que o posibilite" aínda non está implantado polo que o pago de cada mensualidade haino que facer nunha entidade bancaria (indo cada mes a pagar ao banco) ou ben, a través dun enlace no espazo Abalar, por internet na Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda (máis info: http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/noticia/video-tutorial-y-guia-de-uso-actualizada-para-el-pago-telematico-de-la-tasa-por-el-uso-del)

Ou sexa, polo momento non hai domiciliacións (que tamén vos digo que de aquí ao comezo do curso pode ser que o implanten), e penso que isto é tamén algo a ter en conta.

Eu xa vos adianto que non quero cambiar. E non é polo das domiciliacións.
Rubén Rubén
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Buenas,
Respecto a lo de que se podria dar el caso de que se subrogasen los trabajadores, legalmente creo que no estan obligados. Hace un ano paso en la guarderia de pastoriza, cuando paso a la galina azul, no cogieron ni al primero, y las empresas que optan al concurso, suelen tener a su gente. Yo ya he visto cambiar subcontratas de 100 personas de trabajos especializados de un mes para otro y no dejar a nadie, al final son una empresa mas con sus recursos y formas de trabajar.
Respecto a la gestion, el responsable seria el director y consello escolar, pero recordemos que ese consello los padres no vamos a tener voto segun la lomce. No tendria sentido que nos hayamos estado manifestando y haciendo huelgas por esa falta de voz de los padres, y algo que podemos decidir lo cedamos para no tener voz. Todo quedara en ultima instancia en lo que decida un consello en el que no vamos a tener voz. Podremos proponer, controlar, etc.... pero al final no vamos a tener poder de decision.
El tema de que podamos mantener madrugadores....el decreto dice que mientras no coincidan o interfieran en espacio y tiempo...si hacen la comida en el cole, podrian empezar a primera hora y podria coincidir con los desayunos....usar el mismo material.... a la minima se pueden producir roces.
La verdad que no veo en que podemos salir ganando, al contrario, aqu estariamos yendo hacia atras.
Saludos,
Luz Luz
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
Ola, eu quero decir que coñezo outros coles (doutro Concello) nos que a Xunta asumiu o comedor escolar. En principio, é verdade que máis da mitade dos usuarios non pagan nada (non poido dar porcentaxes, xa que non sería datos reales senón valoración persoal dos pais que falan ao recoller os nenos), e os que pagan, pagan menos. Segundo, a empresa concesionaria púxose en contacto cos monitores anteriores para ofrecerlles continuar traballando alí. Terceiro, o Concello correspondente, faise cargo do servizo de madrugadores. Cuarto, evitaríamos todo o gasto de contratación para que nos leven a xestión deste servizo tan necesario. Quinto, o tema da axuda social quedaría cuberta ao 100%. Sexto, é moi problable que se este sistema vai diante en toda Galicia, desaparezcan as subvencións aos comedores, polo que é moi problable que o que sí se duplicará será o que paguemos nós. En fin, que creo que hai moito que pensar...
Anabel Pardo Anabel Pardo
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
   
     Pareceume ler no blog da asociación que se se delega o comedor a ANPA non ía ter moi fácil poder prestar o resto dos servizos de conciliación ou estes se ían encarecer moito. Por qué?.
Rubén RS Rubén RS
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Anabel, sobre este comentario que has respondido estamos debatiendo este tema.. En las asambleas la XD siempre ha indicado que los todos los servicios son viables en conjunto, ya que se optimizan recursos. Por ejemplo para cambiadores es una de las personas que ya esta trabajando, no es que se contrate  1 persona solo para esto, etc... Si derrogamos a la xunta, solo se encargaria de comedor y lo inmediatamente antes y después...por lo que se duda si sera viable o no el resto de servicios. No se si la XD podrá traer un coste de estos servicios sin el comedor o si viene gente de los servicios como decía Heriberto.
Respecto a lo que dice luz, puede o no que se contrate a la gente actual, en principio para mi es que no. Que el Concello asuma madrugadores y el resto, no se si alguien hablo con ellos pero vamos, no tendrían por qué a priori. Yo al menos no lo barajo...porque es mucho predecir.
Lo de pagar, no tengo claro cual es el criterio de selección, pero si es por rentas, aquí lo de conciliación de vida laboral no se cumpliría mucho, y en lo social no se si solo hay 280 niños que podrían llevar la ayuda. Leyendo no lo tengo claro, no se si alguien lo puede explicar. Si tenemos en cuenta que un comedor conciliador como es este, si los dos padres trabajan....no se yo si nos saldra gratis o no. Igual la xd con los datos de las becas del concelllo puede hacer una estimacion. Claro...luego habria que sumar el nuevo precio del resto de servicios para quien lo necesite. Finalmente lo de que a nosotros se nos va a duplicar, no se de donde sacas el dato. En la ultima asamblea se aprobó la contratación del administrativo, se acordó realizar ayudas sociales y no se hablo de aumentar la cuota sustancialmente... Y lo que pagamos es lo que marca la Xunta como máximo.

El 24/03/2014 14:10, "Anabel Pardo [via TRIBO]" <[hidden email]> escribió:
   
     Pareceume ler no blog da asociación que se se delega o comedor a ANPA non ía ter moi fácil poder prestar o resto dos servizos de conciliación ou estes se ían encarecer moito. Por qué?.


Si respondes a este email, tu mensaje sera añadido a la conversación de abajo:
http://tribo.1104570.n5.nabble.com/COMEDOR-XUNTA-tp86p100.html
Para empezar un tema nuevo en TRIBO, envía un email a [hidden email]
Para cancelar tu suscripción a TRIBO, haz click aquí.
NAML
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Luz
Pois igual era bon que alguén dun colexio destes nos contara como lles vai. Mesmo pensamos en invitar a alguén que coñecemos para a Asemblea, pero xa van ser un lote de intervencións. O que si podemos e invitar a que nolo conten aquí. Pero con pistas, claro, tipo "e ti de quen ves sendo".

Igual que poden desaparecer as subvencións podería maña, vale pasado maña, sair no Doga unha nova orde que non permitira a xestión de este tipo de servizos a entidades alleas á propia Xunta. Di ti que non ten moitas probabilidades, porque como lles estamos facendo o traballo nós.....

O que si, de momento as subvencións a Asociacións para a xestión de comedores van seguir existindo, mesmo coido que o puxeron por escrito. Xa se verá en que condicións. En calquera caso, para o noso nas condicións actuais non representa nin o 5% do presuposto anual de todos os servizos, co cal pouca incidencia tería no custe final por usuario.

Saúdos,
Heriberto
Anpa Ponte dos Brozos Anpa Ponte dos Brozos
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Rubén RS
Si, xa temos solicitado un presuposto hipotético para o servizo de madrugadores e almorzo e tamén para o de ludoteca. Evidentemente coas empresas coas que xa estamos traballando. E si, a intención é que poidan estar presentes na Asemblea representantes das dúas empresas. Tamén imos falar co departamento de educación sobre todo isto, e se eles o consideran oportuno por suposto poderían tamén asistir como invitados interesados. Ademais da XD, representación do persoal, as socias e socios, a dirección do centro, os gardas de seguridade (que sempre veñen cara ao final),... menuda festa!.

Saúdos,
Heriberto
Ricardo Rodríguez Portela Ricardo Rodríguez Portela
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

Falando de orzamentos, o señor que lle levaba as contas a Jimmy Carter dixo no seu día iso de if it ain’t broke, don’t fix it. É dicir, se estamos contentos co funcionamento dos servizos (coma é o meu caso), supoño que á maioría da xente se lle fará difícil asumir cambiar isto por algo "descoñecido" (coma é tamén o meu caso).
A maiores, tendo en conta que a Consellería de Educación está recortando gastos por todas partes e que o partido que nos goberna, por principios, tira máis cara a iniciativa privada, é verdadeiramente sorprendente esta intención de asumir a xestión dos comedores escolares que levan as ANPAs. Que non deixa de ser unha conversión de iniciativa privada en servizo público, e que vai ter un custe económico. Demasiado "antinatura" para a miña tranquilidade.
Arturo Julian Arturo Julian
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
Hay razones, muchas razones que ahora mismo no se me antoja a plasmar y por las que no dudo ni un solo segundo a dar mi particular opinión ( NO, NO, NI EN BROMA, NO), ya se que la xunta llevaría a cabo una pulcrísima gestión por control remoto, no voy a entrar en la deshumanización que se produciría en todo el servicio ( solo somos números para ellos ), y cuando toca, últimamente muy a menudo, Recorte tras recorte si, también en los comedores, y el empleo, empleo que nadie va asegurar y que con toda seguridad ira a la p...  calle, si, si, o es que vamos ahora a creer en las hermanitas de la caridad, las empresas aúnan costes día si y día también, la contratación de empresas por parte de la xunta se basa en un sistema de subasta que no de concurso mal apodado,  y por el que el servicio se lo llevara el que mejor coste ofrezca y no el que mejores condiciones en general tenga ( infraestructura, códigos conducta para con sus empleados, ect ), no me voy a extender mas pero haré lo posible para estar en la asamblea aunque mi voto ya se perfila facilmente.
Arturo A Julian Vazquez.
Angeles Angeles
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

En respuesta a este mensaje publicado por Anpa Ponte dos Brozos
Despois de ler todas as intervencións quédame claro que non confiamos nin o máis mínimo na xestión pública. Non creemos para nada que traballen no noso interés e temos moi claro que a ANPA o pode facer mellor.
Pero non esquezamos que para que a ANPA xestione algo, ten que haber ANPA, e para que haxa ANPA ten que haber Xunta Directiva. Agora estamos nun punto no que a Directiva actual (composta por 4 persoas) vai cesar íntegramente e o recurso de formar unha por sorteo non é máis que unha solución temporal para ralentizar a posible disolución. O certo é que ese servicio que todos necesitamos solo é posible gracias á implicación de todos e eu non vexo que exista esa implicación. Así que sinceramente, non estou tan convencida de que a nosa xestión siga sendo boa no futuro.
Para min o que pasa é que mentras as cousas van ben, todo é estupendo, pero para que sigan indo ben non basta con votar un día e xa está, xa cumplín coa miña obriga e agora que o resto o fagan outros. Os resultados de esta actitude son os mesmos para a xestión pública da Xunta, que para a privada da ANPA.
Eu quero votar á opción que garantice dunha forma máis fiable a permanencia dos servicios e o problema é que ninguna das opcións me deixa tranquila ó respecto.
Ojalá o vira tan fácil como o vedes algún de vós.
Heriberto Heriberto
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

Re: COMEDOR XUNTA

  
12